Iaira Boissevain

Aandachtsgebieden

 

Iaira is gespecialiseerd in veterinair recht en praktisch dierenrecht. Praktisch, omdat het gaat over veterinaire problemen, koop en verkoop, aansprakelijkheid of eigendomsgeschillen, algemene voorwaarden voor een dierenbedrijf, maar ook om beleid en overheid of zelfs strafrecht. Het gaat hier niet om de filosofie over rechten van het dier, maar om het juridische mijnenveld rond het houden van dieren waar dierenarts, ondernemer en dierenhouder mee te maken krijgen.

 

Bij juridische vragen en geschillen rond dieren is die praktische invalshoek noodzakelijk, net als begrip voor uw positie als dierenarts of eigenaar en een advocaat die de veterinaire terminologie en de wereld van de dierenhouderij kent en zelf (van) dieren houdt. Juist bij dierenzaken zijn de beoordeling van de urgentie, een goede afweging van kosten en mogelijke baten voor de betrokkene en een realistisch advies van groot belang.

 

Opleidingen

 

Iaira studeerde Nederlands recht in Maastricht en rondde daarna tevens de studie voor dierkundig ingenieur in Groningen (nu Leeuwarden) met succes af. Naast haar juridische studies heeft zij een reeks deelcertificaten behaald met cursussen en congressen over dierwetenschap en diergedrag. Naast haar baan als advocaat is zij tevens docent veterinair recht aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

 

Specialismen

 

Veterinair recht (m.n. veterinair tuchtrecht)

 

Praktisch dierenrecht:

  • Koop en verkoop (fokker, koper, problemen)
  • Eigendom
  • Aansprakelijkheid en schade door dieren
  • Contracten en algemene voorwaarden
  • Gevaarlijke/agressieve honden

 

 

Persoonlijk

 

Je kunt geen dieren-advocaat worden zonder ‘iets’ met dieren te hebben. Die gedrevenheid toont zich al in de keuze voor deze specialisatie in dit vak, een nevenfunctie als docent gerechtelijke diergeneeskunde aan de UU, haar vele lezingen en publicaties over dieren en recht, maar ook in bijvoorbeeld het hebben van twee kansloze asielhonden, een uit Nederland en een uit Moskou. Als ze niet met deze twee ergens buiten is, dan stort ze zich op haar passie voor muziek, haar daktuin of een goed boek of film.

 

"Ik heb even een vraagje"

Heel veel mensen zitten in een situatie waarin ze graag willen weten "waar ze staan".
Wie is er eigenaar van het dier? Moet de fokker meebetalen aan een operatie? Ben ik strafbaar als ik dit doe of nalaat? Kan persoon X mij iets maken?

Helaas is het niet toegestaan en ook niet mogelijk om zomaar uit de losse pols per telefoon of per mail wat advies te geven. Veel antwoorden hangen af van uw persoonlijke omstandigheden. Wat is er vastgelegd, wat is er afgesproken, wat is er te bewijzen, is een procedure hierover zinvol en hoe duur wordt dat? Niet alleen is het niet toegestaan, maar ook vaak niet mogelijk en dus niet zorgvuldig om dit soort antwoorden zomaar te geven. Een goede advocaat moet zich inlezen in uw situatie, net zoals een dierenarts eerst onderzoek moet doen. Misschien is er wel veel meer mogelijk dan u denkt.

Wij begrijpen bij BvdV echter ook dat het een stap is om meteen een advocaat in te schakelen, juist omdat bij gezelschapsdieren een procedure snel in de papieren kan lopen en u eerst wilt weten wat de kansen en risico's zijn voordat u in een rechtszaak verwikkeld raakt.

 Als kantoor bieden wij daarom aan particulieren met een (dreigend) juridisch probleem over gezelschapsdieren ons speciale hapklare-brok-consult.
 
U maakt een afspraak voor een juridisch consult van (maximaal) een uur. Dat kan op het BvdV-kantoor in Utrecht, maar bij een grote reisafstand ook telefonisch. Van te voren stuurt u alle relevante stukken per mail of per post. Iaira Boissevain bespreekt in dat uur met u de mogelijkheden, uw wensen, kansen, sterke en zwakke kanten en ook de risico’s en kosten. Voor dat consult betaalt u € 136,00 excl BTW (€ 164,56 incl BTW). Mocht u na dat consult besluiten om het geschil te willen doorzetten, en daarbij gebruik te maken van onze juridische dienstverlening, dan crediteren wij dit bedrag. Zo niet, dan hebt u gewoon een consult en een advies op zak.
 
Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u een afspraak maken op het telefoonnummer dat hier op de site staat vermeld.

 

Contact

 

mr. I.E. (Iaira) Boissevain

advocaat

tel: +31 30 23 22 373

 

Email       LinkedIn