1vlag

Disclaimer

Disclaimer e-mail

 • De informatie in dit communicatiebericht en eventuele attachment(s) zijn alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en kan informatie bevatten die privé, dan wel vertrouwelijk is en/of niet openbaar gemaakt mag worden. Indien u als lezer van dit bericht niet de bedoelde ontvanger bent, geven wij u hierbij aan dat elke verdere verspreiding, distributie en/of het kopiëren van dit bericht onrechtmatig is en eventueel tot aansprakelijkheid kan leiden. Indien u dit bericht niet volledig, dan wel onbedoeld heeft ontvangen, informeert u dan alstublieft de afzender en/of info@bvdv.nl en verwijder het bericht zonder kopieën te behouden.
  BvdV heeft de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten verzekerd. Onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen onder deze verzekering voor uitbetaling in aanmerking komt. Op een overeenkomst van opdracht gesloten met BvdV, zijn algemene voorwaarden van toepassing. U kunt onze algemene voorwaarden online via onze website raadplegen.
  BvdV (KvKnr: 30213207) werkt onder de handelsnaam Bruggink & Van der Velden Advocaten. Belastingadseurs. Alle advocaten zijn werkzaam binnen de besloten vennootschap Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs.

 

Disclaimer website & intellectuele eigendom

 • Aan de totstandkoming van deze website hebben wij (BvdV) de uiterste zorg besteed.
 • Wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen en de schade, voorvloeiende uit of verbandhoudende. met informatie die, ondanks onze zorg, nochtans onvolledig of onjuist is.
 • Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website deugdelijk functioneert. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg het disfunctioneren van de website.
 • Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen en eventuele schade die voortvloeien of dreigen voort te vloeien uit, of in enig opzicht verband houden met het gebruik of het gebruiken hebben van de website, alsook het niet of niet geheel kunnen gebruiken daarvan.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de op de website geplaatste content, berusten bij ons (BvdV) of bij derden die toestemming hebben gegeven voor plaatsing van de content op de website. Onder content wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan: teksten, foto’s en grafische elementen.
 • Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BvdV de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te deeplinken, te decompileren of op andere wijze te gebruiken, te exploiteren of aan een derde beschikbaar te stellen. Voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Contact BvdV

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via:

 

tel: +31 (030) 23 223 73

fax: +31 (030) 23 223 90

email: info@bvdv.nl

faillissementen: insolventie@bvdv.nl