Actualiteiten

Breaking: Hof van Justitie bestempelt pre-pack als overgang van onderneming

Geen overgang van onderneming bij pre-pack?

Een doorstart door middel van een pre-pack is al enkele jaren flink in zwang. Bij een pre-pack wordt de doorstart voorbereid met behulp van een door de rechtbank aangewezen 'beoogd curator'. Als de deal klaar ligt om getekend te worden, wordt het faillissement uitgesproken en wordt snel doorgestart. De pre-pack had nog geen wettelijke basis, maar werd door de meeste rechtbanken al wel toegestaan. Met de Wet Continuïteit Ondernemingen I zou die wettelijke basis worden gegeven, maar de wet is nu blijven steken bij de Eerste Kamer.

Het voordeel van de pre-pack leek te zijn dat een doorstart in stilte voorbereid kon worden en dat door het faillissement niet alle werknemers, met alle rechten en plichten, overgenomen hoefden te worden.

De vakbonden verzetten zich tegen die handelwijze, omdat de werknemers tekort zouden worden gedaan. Bij een doorstart na een faillissement, is de regeling omtrent een overgang van onderneming namelijk niet van toepassing. De vakbonden stellen dat de overgang eigenlijk al vóór het faillissement is beklonken. Daarnaast stellen ze dat de OVO-regeling wel van toepassing is, omdat de curator zich bezig houdt met voortzetting van de onderneming en niet op liquidatie daarvan.

 

Lees meer...

De zin en onzin van standaardclausules

Regelmatig worden in contracten bepaalde standaardbepalingen of termen opgenomen, zonder dat wordt nagedacht of dit wel nodig of verstandig is. Deze termen en bepalingen worden simpelweg opgenomen omdat dit in veel andere contracten ook wordt gedaan.

 

Lees meer...

Ontslag door een verstoorde arbeidsrelatie

Een arbeidsrelatie is net als een huwelijk, als één van beide partijen het niet meer ziet zitten, dan is het einde vaak in zicht. Het komt nogal eens voor dat die arbeidsverhouding verstoord raakt. Wanneer is een verstoorde arbeidsverhouding ook reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden en heeft de werknemer dan recht op de transitievergoeding? Dit artikel geeft antwoord op die vragen.

 

Lees meer...

Curator meer ruimte voor actie bij fraude (2)

Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Wet versterking positie curator” aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht.

 

Lees meer...

 

Actualiteiten

 

Medewerkers van ons kantoor schrijven regelmatig over actualiteiten in diverse rechtsgebieden.